Horoskopy

V súčasnej dobe prežíva renesanciu jedna z najvážnejších prastarých ezoterických disciplín. Je to astrológia. Zo všetkých tzv. okultných vied, ktoré vo všetkých dobách pútali pozornosť ľudstva, prenikla astrológia až ku kráľovským dvorom, viedla politikov a určovala alebo usmerňovala denný život jednotlivcov. To všetko dokumentujú dejinné archívy všetkých národov.

Podľa Kabaly majú hviezdy na človeka značný vplyv, pretože planetárne konštelácie určujú pri počatí a narodení všetky vlastnosti, psychické a fyzické schopnosti aj túžby jedinca. Horoskop narodenia nám teda môže dať kľúč k pochopeniu nášho života a podľa toho nám pomôže aj naplniť naše očakávanie.

Slnko

Stredom našej planetárnej sústavy je Slnko, okolo ktorého obiehajú planéty. Spolu so Slnkom tvorí v okamihu narodenia mapu, v ktorej sa dozvieme všetko potrebné o našich dispozíciách. Vrátane spôsobu, akým vnímame sexualitu, aj to, čo uspokojí naše túhy a priania. Aj keď táto publikácia je zameraná na vplyv postavenia Slnka v znameniach Zverokruhu, je potreba vedieť, že na sexualite človeka sa podieľajú aj ostatné planéty a ich vzájomné postavenie v horoskope narodenia. Preto nie je možné žiadnu záležitosť posudzovať výlučne podľa slnečného znamenia, aj keď nám práve toto veľa povie. Kto toto pochopí, bude sa menej pýtať, prečo jeden Kozorožec nie je ako druhý, čím sú si podobní napríklad Býk a Škorpión alebo ako je možné, že sexuálny apetít Panny je v niečom iný než ten váš, keď ste narodení v rovnakom znamení. Temperament, ktorý sa prejavuje aj v záležitostiach sexuality a prístupu k partnerstvu, však môžeme do značné miery určiť práve podľa znamení a živlu, kde sa Slnko v horoskope nachádza.

Milostné záležitosti

Tak napríklad platí, že najväčší talent k prežívaniu samotných milostných záležitostí majú ohnivé znamenia, teda Baran, Lev a Strelec. Ich nadšenie, radosť z plodenia a silný citový život sú zárukou, že ich milostný život bude dostatočne pestrý a v okolí tiež často pomerne známy. Aj keď Baran a Strelec vidí dobývanie predovšetkým ako hru, zatiaľ čo Lev sa snaží viac upútať svojou osobnosťou. Vo všetkých prípadoch však ide predovšetkým o lov a hru, kedy cesta býva zaujímavejšia než cieľ. Títo ľudia túžia vyniknúť a prejaviť svoju jedinečnosť a pri vyspelej úrovni to znamená, že tvorivým spôsobom reagujú na dianí v partnerskom vzťahu a túži sa v jeho rámci rozvíjať. V opačnom prípade ale môže dôjsť k povrchnosti v prístupe k milostným vzťahom a k túhe si predovšetkým užiť.

Vodné znamenia

Parketou vodných znamení, Raka, Škorpióna a Rýb, je zase ďaleko skôr ríša citov než dobrodružstvo. Vodné znamenia vedia všetko možné o premenlivosti vášní a fantázii a milostný potenciál charakterizovaný týmto živlom máva najrôznejšiu podobu. Najlepšie ale počuje na túhu po emocionálnom bezpečí a zachovávajú si spojenie s inštinktívnou stránkou života. Vzájomné pocity sú tu viac, než bezuzdné dovádzanie a milostné dobývanie. Podvedomo vycíti potreby partnera a vedia na ne odpovedajúcim spôsobom reagovať. Vodné znamenia majú túhu patriť partnerovi a vzťahy berú vážne. Niekedy sa chovajú v podstate matersky, ale tiež môžu od druhého materské chovanie a prehnanú starostlivosť vyžadovať.

Vzdušné znamenia

Tomuto pojatiu vzťahov málo rozumejú Blíženci, Vodnár a Váhy – vzdušné znamenia. V milostnom vzťahu zle znášajú prílišnú intenzitu a tesnosť, zato dávajú prednosť intelektuálnej pružnosti a milujú výmenu názorov. Ich vzťahy sú typické živosťou, nárokmi na toleranciu a spoločné záujmy. Potrebujú obdiv a ocenenie, ale ani sexualita tu neprichádza skrátka. Chlad a plánovitosť sa tu znáša len veľmi zle. Ich milostné vzťahy bývajú nekonvenčné, ale pretože majú málo chuti po hlbokom citovom splynutí, sú dobre zlučiteľné s tým, kto je podobne slobodomyseľný a neochotný k prílišnému citovému zapleteniu. Záväznosť, norma a tradičné pojatie v oblasti sexu ich dokážu zahnať na míle ďaleko.

Zemské znamenia

Zemské znamenia, Panna, Kozorožec a Býk, sa naproti tomu celkom dobre znesú s ohľadom na normu v najrôznejších podobách. Majú sklon „správne“ sa chovať na poli sexuality, aj keď taký Býk ju konzumuje zvyčajne s veľkou chuťou. Zemské znamenia priťahujú predovšetkým tých, kto sa bez problémov identifikujú s kolektívnymi merítkami, keď je to potreba, vie sa obmedziť vo svojich prejavoch a správne ocení predvádzanie primeranej aktivity a síl v správnu chvíľu. Solídna materiálna základňa je pre nich základnou podmienkou emocionálnej stability a pohody aj v posteli. To sa nijak nevylučuje s prípadným erotickým založením, ale náprotivok je predsa len hodnotený ako potencionálny životní partner s ohľadom na hmotnú prosperitu. Potom môže byť aj zmyslovosť dovedená k vrcholu.

Harmonické vztahy

Každý vie, že pre udržanie harmonických vzťahov je potreba sexuálnej príťažlivosti. Základom je tu ale vlastné sebapoznanie, až potom sme schopní vycítiť túžby nášho partnera. A neexistuje štandard, ktorý by stanovil, čo je treba pre vytvorenie vzájomnej harmónie v tejto oblasti. Je potreba poznať vlastný sexuálny ideál, ktorý máme vo svojej hlave a srdci, zbaviť sa ignorovania sexuality, ostychu, zákazov a mýtov, ktoré dlhý čas zavrhovali túto prirodzenú súčasť ľudského života, zbúrať tabu, vytvorené v minulých storočiach. Je čas uvedomiť si slobodnú voľbu. Každý by mal nazrieť do svojho vnútra a pomenovať svoje túhy, aby mohol nájsť so sebou zlúčiteľného partnera. Kto sa bude tejto téme vyhýbať, ťažko nájde šťastie a naplnenie v tejto dôležitej oblasti, a keď, tak pravdepodobne po trpkých omyloch a zbytočných trápeniach. Horoskop umožňuje pomenovať ako typ ideálneho partnera, tak individuálne vyjadrenie lásky. Nerešpektovanie potrieb vlastného vnútra vedie ku sklamaniu rovnako, ako nerešpektovaniu túžob partnera, ktorý sa skôr alebo neskôr odvráti. Tato kniha by mala pomôcť tým, kto nezatvárajú oči pred jednou zo základných podmienok partnerského súžitia, a všetkým, kto usilujú o sebapoznanie a naplnenie požiadavkou v oblasti sexu.

Znamenia zverokruhu